Химическа индустрия / Фитинги PPH/PPR Късо

Дъга 90°
Дъга 90°
Тройник
Тройник
Тройник редущиращ
Тройник редущиращ
Предфланшова връзка DIN
Предфланшова връзка DIN
Предфланшова връзка ANSI
Предфланшова връзка ANSI
Редукция ексцентрична
Редукция ексцентрична
Редукция конц. стъпаловидна
Редукция конц. стъпаловидна
Редукция конц.
Редукция конц.
Накрайна тапа
Накрайна тапа
Холендър Тип 24
Холендър Тип 24
Адаптор с вътрешна резба
Адаптор с вътрешна резба
Адаптор с външна резба
Адаптор с външна резба