Вода и газ / Фитинги от РЕ100 Късо

Дъга 90°
Дъга 90°
Накрайна тапа
Накрайна тапа
Редукция ексцентрична
Редукция ексцентрична
Тройник
Тройник
Редукция конц. стъпаловидна
Редукция конц. стъпаловидна
Редукция концентрична
Редукция концентрична
Предфланшова връзка DIN
Предфланшова връзка DIN
Тройник редуциращ
Тройник редуциращ
Холендър Тип 24
Холендър Тип 24
Адаптер вътрешна резба
Адаптер вътрешна резба
Адаптер външна резба
Адаптер външна резба