Вода и газ / Фитинги от РЕ100 Дълго

Мулти-Дъга 90°
Мулти-Дъга 90°
Коляно 90°
Коляно 90°
Дъга 90°
Дъга 90°
Дъга 90°
Дъга 90°
Коляно 45°
Коляно 45°
Дъга 45°
Дъга 45°
Коляно 30°
Коляно 30°
Дъга от тръба 60°
Дъга от тръба 60°
Дъга от тръба 45°
Дъга от тръба 45°
Дъга от тръба 30°
Дъга от тръба 30°
Дъга от тръба 22°
Дъга от тръба 22°
Дъга от тръба 11°
Дъга от тръба 11°
Накрайна тапа
Накрайна тапа
Тройник
Тройник
Предфланшова връзка DIN
Предфланшова връзка DIN
Предфланшова връзка DIN
Предфланшова връзка DIN
Накрайна тапа с вентил
Накрайна тапа с вентил
Накрайна тапа
Накрайна тапа
Тройник редуциращ
Тройник редуциращ
Тройник
Тройник
Редукция концентрична
Редукция концентрична
Редукция ексцентрична
Редукция ексцентрична
Предфл. връзка с фиксиран фланец DIN
Предфл. връзка с фиксиран фланец DIN